Kaip policija “kelmus” nuo kelio rinko

Vaizdo įrašo analizė.

Video –>  Policijos darbas gatvėse    <– oediV

00:02 – pilietis „X“ visiškai nenori girdėti, ką sako policijos pareigūnas. Pasikartojantis piliečio gestas „stūmimas nuo savęs delnu“.
00:03 – susijaudinęs liečia nosį. Žino, ką sakys, laukia galimybės „įšokti“ į diskusiją. Akys visą laiką nukreiptos žemyn dar kartą patvirtina, kad žmogus pasiruošęs atlikti tam tikrus veiksmus ir nekreipia dėmesio į pareigūno raginimą juos nutraukti.

00:04 – policijos pareigūnas padaro klaidą, įgarsindamas kodekso pavadinimą, vartodamas nuo 2017 01 01 nebegaliojančią senąją versiją – ATPK (Administracinių teisės pažeidimų kodeksas). Šiuo metu galioja pavadinimas Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK). Bet(!). Policjos pareigūnas greitakalbe susako neteisingą pavadinimą, prie jo prijungia (be pauzės!) naują pavadinimą ir teisingai įgarsina nusižengimo straipsnį – 506 str.
00:06 – policijos pareigūnas susijaudinęs. Sakydamas žodžius „ Mano veiksmus jūs privalote vykdyti. Jeigu jų nevykdote…“, nuolat judina kairės rankos alkūnės linkį. Žmogiškai yra nemalonu, kai  tenka įspėti apie fizinio smurto panaudojimo galimybę. Ir, žinoma, kamera, fiksuojantį viską. (Klausimas pareigūnams – ar tarp jų buvo, kas filmavo įvykius?)
00:17 – policijos pareigūno formuluotė – klausimas „Ar supratote mane?“ nėra tikslingas, nes būtent tai sukuria precedentą įvairiai traktuoti pažeidėjui savo elgesį.
Galimos piliečio „X“ tolimesnės elgesio schemos:
a) aš visiškai nieko nesupratau ir prašau aiškiai man pasakyti, kuo aš esu kaltinimas,
b) aš nieko nesupratau (ir kreipinys į savo „fun klubą“ – O, jūs, ar supratote?),
c) pareigūne, aš nesupratau, apie kokį kodeksą jūs kalbate,
d) prašau parodyti, ką apie tai sako 506 str,
Bet kuriuo atveju, pareigūno suformuluotas klausimas yra uždaro tipo, kuris reikalauja atsakymo „TAIP“ arba „NE“. Atsakymas – „NE“- tai savotiškas leidimas į tolimesnes bereikalingas diskusijas.
Šiuo atveju bet kokia diskusija, priimto sprendimo realizavimo gaišatis ir galimybė ilgiau filmuoti ir padaryti daugiau vaizdo turinio yra naudinga tik „medinei iniciatyvinei grupei“.
00:21 – policijos pareigūnas visiškai teisingai, be jokios pauzės ištaria: „Prašau atlaisvinti teritoriją“. Ir vėliau naudoja „užkalbėjimo iš viršaus“ techniką. Čia būtina pastebėti, kad užkalbant iš viršaus, reikia kalbėti tol, kol oponentas nenutyla arba elgiasi taip, kaip jam liepia, arba pasirenka bet kokį kitą elgesio formatą, kuris leidžia policijos pareigūnams imtis aktyvių, pažeidimo neutralizavimo, veiksmų.
00:30 – policijos pareigūnas duoda komandą: „Prašau atlaisvinti šitą žmogų“. Klaida. Tiesiog suveikė asociacijų principas. Jei – atlaisvinti teritoriją, tai iš jos „atlaisvinti“ ir žmogų. Jaudulys daro savo.

Policijos vado komanda – nurodymas suformuluota(s) neaiškiai!!!
00:21 – 00:40 – policija visiškai nieko nedaro. Chaosas. Esu tikras, kad šiuo atveju, pareigūnai NET nežino, kaip išsklaidyti minią, kaip izoliuoti protesto akcijos iniciatorių, kaip apriboti akcijos dalyvių judėjimą ir kaip dalyvių srautą nukreipti VIENINTELIU policijos kontroliuojamu koridoriumi.
00:50 – 00:56  – policijos neveiksnumo padarinys: grupė pradeda skanduoti. Hipotetiškai, jei tai būtų minia, veiktų 10% masinio aktyvumo principas: kai aktyvi mažuma priverčia aktyviai veikti daugumą (masių psichologijos principas).
Kita vertus, bet kokie padidėję garsiniai signalai: pavienių dalyvių riksmai („Dieve, ką darote“, „vyrai baikite“, „nelieskite nėščios moters“, „nepasiduokime, susikibkime rankomis“), bet kokios skanduotės audrina publiką ir žioplinėjančius praeivius. Tai veikia kaip trigger‘is prieiti arčiau, pulti selfintis, fotografuoti, filmuoti, domėtis, reikšti savo nuomonę. Visa tai didina spontaniško renginio dalyvių skaičių. Ir apsunkina policijos pareigūnų darbą.
01:00 – policija pradeda aktyvius veiksmus. Daro korektiškai, be ryškaus fizinio smurto panaudojimo.
O štai kur policijos pareigūnas daro visišką fail‘ą. Neleistiną klaidą. NEPROFESIONALU!!!
01:07 – 01:23 – pareigūnas su liemene ir akinukais tiesia ranką, tiksliau tarsi sako, imkite mano ranką ir kelkitės. Paskui stveria moterį žalia striuke už rankos (kuri incidento pradžioje apskritai buvo toliau nuo incidento iniciatoriaus ir tik vėliau skubiai krito ant žemės prie grupės protestuotojų), bando ją patemti/pakelti. Ir…, kiek palaikęs, paleidžia ir atsitraukia!!! Маža to, atsuka besipriešinančiai grupei nugarą, o paskui dar ir atsistoja už nugaros kitiems pareigūnams. Policijos darbuotojas neturi visiškai jokio supratimo apie grupės/minios išsklaidymo taktiką. Taisyklė paprasta. Pagavai – išsivedei. Neina – išneši.

Ir pabaigai – POLICIJOS FIASKO.
01:58 – pilietis „X“ sugeba ištrūkti iš policijos rankų ir pabėga/grįžta į savo pasipriešinimo akcijos vietą.
Policija jį, kaip kažkada Seimo narį Petrą Gražulį, iš aptvertos teritorijos išneša ant rankų.
Hipotetiškai galėtų bėgioti aptvertoje zonoje rėkdamas: „žmonės, mane muša“, „Lietuva pavojuje“, „smaugia laisvą žodį“, etc… Ir vėl galima grįžti  prie to, kad atsiranda nevaldomi garsiniai signalai ir galimybė turėti daugiau filmuotos medžiagos…

Reziume.
1. Žemiau pateiktose nuotraukose viena akcijos dalyvė yra puikios nuotaikos. Galimai galvoja, kad tai kas vyksta yra tik socialiniai žaidimai. Tai parodo, kad kolektyvinis mąstymas yra pavojingas įrankis valdyti mases.

Policija. Nuotaika.
2. Policijos departamentui prie VRM patartina rūpintis labiau ne viešuoju įvaizdžiu, o daugiau laiko skirti pareigūnų profesiniam tobulinimui ir taktiniams užsiėmimams. Juolab, kad visai neseniai buvo viešai paskelbta, kad VRM baigė taip ilgai trukusią policijos sistemos reformą.
Nes tūkstančiai kabinetinių darbuotojų, po reformos budėsiantys gatvėse, dar priskaldys malkų…
Rinko kelmus kelyje
Šviesiai Lietuvai
Stok, medinė reforma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s