Kaip LSDP ir LVŽS senoliai (seniūnai) lietuvio pasą kūrė

Lietuvio pasas

Prieš 5 dienas rašiau ir atkreipiau Seimo nario gerb. Vytauto Juozapaičio dėmesį į tai, kad kelių Seimo narių užregistruotas įstatymo projektas dėl „Lietuvio paso“ yra pavojingos diskusijos inicijavimas, nes aiškiai nukreipia  nuo dvigubos pilietybės suteikimo/Lietuvos pilietybės išsaugojimo problemos sprendimo.
Vytautas Juozapaitis, ne pirmą kadenciją esantis seimūnas, ramaus, šilto balso tembro savininkas, FB sienoje reagavo (citata): „O kol kas tai yra jokio pagrindo neturinti viešųjų ryšių akcija […]“.
Perfrazavus posakį: ne kiekvieno seimūno balsas į dangų eina…

Šiandien diskusija apie Lietuvio pasą jau peržengė Lietuvos geografines ribas. Į diskusiją įsijungė V. Adamkus, S. Skvernelis, S. Tumėnas, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Jungtinės Karalystės Lietuvių bendruomenė.
Ar neatsitiks taip, gerbiamas Vytautai, kad Pompėjos žlugimas (dvigubos pilietybės suteikimas/Lietuvos pilietybės išsaugojimas) jau prasidėjo?

Bet (I), tebūnie tai mano blogas sapnas ir/ar hipotetika.
Bet(II)! Štai kas vyksta viešojoje erdvėje. Pasaulio lietuvių bendruomenės lyderiai į naujai (sąlyginai) atsiradusį pasiūlymą pradėjo reaguoti dviprasmiškai. Tarsi bandoma pataikyti į pasiūlymo svarbos – menkumo, naudos – žalos,  būtinumo – nereikalingumo mainstream‘ą.
O, kaip žinia, mes, lietuviai, esame daugiau kolektyvinės sąmonės atstovai ir oi, kaip reaguojame į „vado (-ų)“ išsakytas mintis – kryptis.
Ir kaip reaguoti, kai kryptis viena kitai prieštarauja? Subtiliai, bet – prieštarauja.

Dvi citatos. Dalia Henke – Pasaulio Lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė.

I citata: „Kiekvienas valdžios mėginimas suartėti su užsienyje gyvenančiais tautiečiais yra sveikintinas. Tačiau viliuosi, kad nebus sustota prie šios idėjos, kad ji netaps pilietybės alternatyva“, – „Lietuvos žinioms“ sakė D. Henke. Jos teigimu, pastaruoju metu lietuvių bendruomenė užsienyje sparčiai plečiasi, gimsta daug vaikų. „Deja, jie tampa vokietukais, prancūziukais, Amerikos piliečiais“, – apgailestavo PLB pirmininkė. Ji pasidžiaugė Lietuvio paso įstatymo projekte numatytomis lengvatomis švietimo srityje. D. Henke teigė mananti, kad tai padėtų išeivijai puoselėti lietuvių kalbą. PLB atstovė vylėsi, kad Seimo nariai neatsisakys idėjos iš esmės įteisinti dvigubą pilietybę.
Citatos reikšminiai žodžiai ir junginiai: „mėginimas suartėti”, „sveikintinas“, „viliuosi“, „pasidžiaugė“, „tai padėtų išeivijai“.
Jei Pirmininkė džiaugiasi įstatymo projekte numatytomis švietimo lengvatomis, ji džiaugiasi pasekmėmis. Nes lengvatos bus realizuojamos tik po įstatymo priėmimo. Apriori – ji „už“ šį įstatymo projektą iš esmės…

II citata: „Nuogąstavimas yra. Ar tuo viskas ir pasibaigs? Ar tikrai priims tokį įstatymą, bus tas lietuvio pasas ir tuo ir pasibaigs? Ir tai yra didžiulė grėsmė, mat greičiausiai pilietybės išlaikymo klausimas taip ir bus išspręstas“, – sakė Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė D. Henke.
Citatos reikšminiai žodžiai ir junginiai: „nuogąstavimas”, „tuo ir pasibaigs“, „didžiulė grėsmė“.
Emocinis fonas pranešimuose kardinaliai skirtingas. Požiūriai  disonuoja.
Klausimas – kokia tikroji, nedviprasmiška Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės pozicija?

Trumpas klausimynas Daliai Henkei:
a) ar sutinkate, kad Lietuvos paso iniciatyva vienaip ar kitaip suartina pasaulio lietuvius?      Taip          Ne
b) ar sutinkate, kad Lietuvio paso iniciatyva leis lengviau užsienio lietuvių vaikams integruotis Lietuvos švietimo sistemoje?      Taip         Ne
c) ar sutinkate, kad Lietuvio paso iniciatyva padės puoselėti lietuvių kalbą? Taip     Ne
Nesunku nuspėti galimus atsakymus į šiuos uždarus klausimus.

Kokias darome išvadas? Lietuvio paso iniciatyva, pasirodo, yra sveikintinas reiškinys. Dar daugiau, tai puikus socialinis ir tautinis kompromisas. Žinoma, kažką atima, bet ir daug duoda. O, turint omeny, kad 2016 m. užsienio lietuvių, dalyvavusių rinkimuose, skaičius neperlipo kelių dešimtųjų procento nuo turinčių pasaulio lietuvių teisę balsuoti, galima nuspėti, kad nėra ir nebus ateityje jiems taip aktualu, balsuoti ir būti renkamiems…

O štai kaip veikia žinutės pateikimo į eterį schema:
1. Randama aktualija, apimanti lokalų ir tarptautinį kontekstą bei vartotoją – interesų grupę.
2. Visuomenės autoritetai pakelia aktualiją į viešumą. Informacija – minimali. Aktualijos naudingumas pateikiamas a le faktais be jokios palyginamosios analizės.
3. Informacijos minimalus pateikimas suponuoja interesantų poreikį patiems susirasti, analizuoti, suprasti. Aktualios žinutės tikslinė auditorija pradeda ieškoti daugiau informacijos, ją interpretuoti savaip.
4. Diskusijos pradžia ir/arba aktualijos poreikio bei reikšmingumo gryninimas.
5. Aktualijos iniciatoriai  diskusijoje nedalyvauja.
6. Į diskusiją įsivelia ekspertai ir „ekspertai“.
Pradeda veikti devintoji informacijos pateikimo banga. Vyksta nukreipimas nuo pagrindinės temos, dalinai ją perdengiant „naująja iniciatyva“. Tarp pagrindinės ir šalutinės temų atsiranda tie patys reikšminiai žodžiai, junginiai, mintys. Tarsi kalbama beveik apie tą patį, bet kiek kitaip.

Kas toliau? Toliau, kaip ir nėra apie ką kalbėti, nes jau dabar vėluojame priimti  dvigubos pilietybės suteikimo/Lietuvos pilietybės išsaugojimo įstatymą. Vietoje pasaulio lietuvių sutelkimo, kalame pleištą.
O juk žodžių iš himno neiškirpsi: „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“…
O gal bala nematė, tebūnie ta „vienybė“ vartojama simboliniame – istoriniame kontekste.
Juk Seimo nariai darė, kaip mokėjo… Norėjo kaip geriau, o išėjo kaip?..
Nėra to blogio, kuris neišeitų©
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s